Orientacja seksualna- czym jest, rodzaje, czy da się ją zmienić?

Orientacja seksualna- czym jest, rodzaje, czy da się ją zmienić?

Orientacja seksualna jest zazwyczaj trwałym pociągiem seksualnym, uczuciowym i emocjonalnym odczuwanym do osoby płci przeciwnej czy tej samej. Całkowicie naturalnym zjawiskiem jest odnajdywanie przyjemności w kontaktach seksualnych z drugą osobą i budowanie z nią związku partnerskiego. Heteroseksualizm jest najpowszechniejszą orientacją seksualną, aczkolwiek niejedyną.

Czym jest orientacja seksualna?

Jest to zachowanie seksualne oraz pociąg seksualny do drugiej osoby. Może on odnosić się również do sfery emocjonalnej oraz uczuciowej. Specjaliści bardzo często posługują się określeniem orientacja psychoseksualna, odnoście do nie tylko sfery popędu seksualnego, ale także potrzeby zaspokajania psychicznych potrzeb człowieka poprzez tworzenia relacji z drugą osobą. Naukowcy twierdzą, iż na orientację seksualną wpływa parę czynników natury środowiskowej, biologicznej oraz poznawczej, w tym również wrodzone czynniki hormonalne i uwarunkowanie genetyczne. Aby móc określić własną orientację seksualną niezbędna jest interakcja pomiędzy tymi czynnikami.

Jakie są rodzaje orientacji seksualnej?

Seksuolodzy wyróżniają:

  • orientację heteroseksualną, a więc pociąg do osób przeciwnej płci
  • orientację homoseksualną, a więc pociąg do osób tej samej płci
  • orientację biseksualną, czyli pociąg do obu płci

Wielu z nich jest zdania, iż aseksualizm jest czwartą orientacją seksualną. Oznacza on całkowity brak pociągu seksualnego do kobiet i mężczyzn.

Kiedy następuje kształtowanie orientacji seksualnej?

Orientacja seksualna rozpoczyna się już w życiu płodowym, kiedy to działa na nią hormon, czyli testosteron, kierując na daną orientację. Ponadto do rozwoju orientacji dochodzi również w wieku dziecięcym, a jej nasilenie następuje w okresie dojrzewania. To właśnie wtedy odczuwa się już wyraźny popęd do danej płci, jednakże nie jest się jeszcze doświadczonym w sferze życia seksualnego. Człowiek nie jest w stanie wybrać sobie orientacji seksualnej. Heteroseksualizm, homoseksualizm czy też biseksualizm są w danej osobie zakorzenione od początku życia, przez fazę dojrzewania, aż do uświadomienia sobie swoim własnych potrzeb. Wtedy dopiero człowiek zdaje sobie już sprawę z własnej orientacji seksualnej. Młodzi ludzie w okresie dojrzewania mają czasem duży problem z własną orientacją psychoseksualną. Nastolatkowie czasem wypierają się własnego homoseksualizmu i nie chcą się z nim pogodzić. Wielu z nich cierpi z powodu niechcianej orientacji seksualnej, a duży wpływ na takie osoby ma środowisko i rodzina.

Niestety wiele osób nie jest we wstanie, zaakceptować innych orientacji seksualnych, od heteroseksualizmu. Uważają je za coś złego, co nie powinno istnieć. Młodym ludziom zmagającym się ze swoimi uczuciami taka reakcja społeczeństwa nie pomaga, wręcz przeciwnie. Czują się oni odrzuceni i niechciani. Społeczeństwo często uznaje pewne normy, których według nich powinni młodzi ludzie się trzymać. Warto podkreślić jednak fakt, iż same fantazje i marzenia, czy też masturbacja na wspomnienie osoby tej samej płci, a nawet jednorazowy stosunek seksualny z kochankiem tej samej płci, nie musi oznaczać od razu homoseksualizmu. Trzeba pamiętać, że żadna orientacja nie jest zła, a jest jedynie czymś naturalnym. Młodzi ludzie powinni być natomiast wspierani przez otoczenie w odkrywaniu swoich orientacji seksualnych.

Czy da się zmienić swoją orientację seksualną?

Orientacja seksualna nie stanowi świadomego wyboru każdej osoby. Wiele osób pomimo odkrycia danej orientacji, nie jest w stanie jej zaakceptować, wiąże się to oczywiście z brakiem tolerancji rodziny i całego otoczenia, jeśli chodzi o odmienne orientacje seksualne. Takim ludziom trudno jest odnaleźć się w nowej sytuacji, przez co taka osoba walczy z własną tożsamością seksualną. Psychologowie twierdzą jednak, że nie da się ukrywać swojego pociągu do płci przeciwnej przez dłuższy czas, gdyż prędzej czy później będzie to niemożliwe. W wielu przypadkach homoseksualiści zakładają rodziny z osobą odmiennej płci, jednak po latach takiego życia, chcą je zmienić i w końcu być szczęśliwymi w homoseksualnych związkach. Co ważne, homoseksualizm nie jest żadną chorobą. Nie poddaje się więc go leczeniu i nie da się zmienić własnej orientacji seksualnej.

Replies: 0 / Share:

You might also like …

Post Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *